دلایلی که باعث احساس گرسنگی می شود

دلایلی که باعث احساس گرسنگی می شود مصرف کافی پروتئین ندارید پروتئین خاصیت کم شدن احساس گرسنگی دارد که به شما کمک می کند تا کالری کمتری در طول روزدریافت کنید و باعث افزایش تولید هورمون های  احساس سیری و کم شدن سطح گرسنگی می شود.با توجه به این تاثیرات ،اگر به اندازه کافی پروتئین […]

read more »
Call Now Button