اصول تغذیه برای افراد لاغر

اصول تغذیه برای افراد لاغر از جمله عواملی که موجب شده شخص لاغر باشد می توان به  مصرف ناکافی غذا و فعالیت های زیاد مانند ورزش ، مصرف ناصحیح مواد غذایی و سوء جذب ، استرس احساسی یا روانی اشاره کرد . لاغر بودن شخص باید از لحاظ پزشکی مورد بررسی قرار گیرد تا اگر […]

read more »
Call Now Button