بهترین زمان برای صرف شام

بهترین زمان برای صرف شام شام یک وعده ی اصلی در میان ایرانیان است. مهمترین وعده ی غذایی بیشتر خانواده هارا شام تشکیل میدهد . عموما افراد در طول روز خارج از خانه و مشغول به کار هستند و خوردن شام بهانه ای برای دور هم بودن خواهد شد . در این میان بیشترین آسیب […]

read more »
Call Now Button