تغدیه مناسب در ماه رمضان

تغدیه مناسب در ماه رمضان روزه در صورتی می تواند تاثیرات مثبتی در جسم و روح فرد داشته باشد که تغذیه در زمان سحر و افطار مناسب، متنوع و متعادل باشد.نباید اینگونه تصور داشت که چون در طول روز به مدت زیادی گرسنه بودیم باید بعد از افطار پرخوری داشته باشیم تا مواد مورد نیاز […]

read more »
Call Now Button