تثبیت وزن بعد از کاهش وزن

تثبیت وزن بعد از کاهش وزن با توجه به تغییر سبک زندگی افراد و همچنین افزایش چاقی  وشیوع بیماری های غیر واگیر مردم بیش از پیش به کاهش وزن خود فکر می کنند . اما قاعدتا کم کردن وزن خود به برنامه ایی منظم و متعادل نیاز دارد و ثابت نگه داشتن وزن بعد از […]

read more »
Call Now Button