راه های تقویت متابولیسم

راه های تقویت متابولیسم واکنش های شیمیایی بدن را اصطلاحا متابولیسم می نامند. این واکنش های شیمیایی به حفظ عملکرد بدن و زنده ماندن کمک می کنند. هر چه متابولیسم یا سوخت و ساز بدن بیشتر باشد، کالری بیشتری سوزانده می شود و شماراحت تر وزن کم می کنید. در عین حال، انرژی بیشتر و […]

read more »
Call Now Button