در آلودگی هوا چه چیزی بخوریم؟

در زمان آلودگی هوا بهتر است چه چیزی بخوریم؟ شاید در گذشته با شنیدن هوای آلوده وحشت می کردیم . اما امروزه  در چند سال اخیر هشدارهای فراوانی از آلودگی هوا می شنویم   و به نسبت قبل حساسیت  و عکس العمل چندانی نشان نمی دهیم  و بسیاری از افراد حتی هشدار ها را نادیده می […]

read more »
Call Now Button