رژیم بارداری

رژیم بارداری رژیم دوران بارداری برای حفظ سلامت مادر و جنین درون شکم او الزامی است . آگاهی از میزان و نوع مواد غذایی که در طول روز دریافت میشود باعث میشود تا مادران بتوانند با خیال راحت تری تغذیه نمایند . یک پزشک تغذیه تمامی مواد غذایی مورد نیاز برای بدن مادر و جنین […]

read more »
Call Now Button