آیا امکان افزایش قد بعد از 18 سالگی وجود دارد؟

آیا امکان افزایش قد بعد از 18 سالگی وجود دارد؟ بسیاری از افراد از قد خود رضایت ندارند. اما آیا می توان کاری کردقد بعد 18 سالگی بلندتر شود ؟ این می تواند سوال بسیاری از افراد باشد. در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا امکان افزایش قد بعد از 18 […]

read more »
Call Now Button