روش هایی برای سریعتر به خواب رفتن

روش هایی برای سریعتر به خواب رفتن خواب راحت و عمیق، بر روی بدن و عملکرد مغز تاثیرات مثبت فراوانی دارد. برخی افراد، هیچ مشکلی برای خوابیدن ندارند، در حالیکه برخی دیگر به سختی می خوابند و یا تمام طول شب را بیدار می مانند. بد خوابیدن، عملکرد مغزی از جمله قدرت یادگیری، حافظه و […]

read more »
Call Now Button