اهمیت مصرف روی (زینک) در برنامه غذایی

اهمیت مصرف روی (زینک) در برنامه غذایی مهم ترین اصل یک رژیم غذایی خوب و سالم تامین کردن تمامی نیاز هایی بدن است که با ویتامین ها و مواد معدنی مخنلف نیاز ها از راه تغذیه برطرف خواهد شد . روی نیز یکی از مواردی است که با حضور در بیش از 300‌آنزیم فعال در […]

read more »
Call Now Button