کم خونی در کودکان

کم خونی فقرآهن در کودکان کم خونی فقر آهن یا  آنمی، یکی از مشکلاتی است که عمدتا در کودکان شیرخوار دیده می شود. شیر مادر حاوی مقادیر بسیار کمی از آهن است، اما به راحتی جذب بدن می شود، در نتیجه کمبود آهن در 6 ماهه اول آشکار نمی شود. اما بعد از 6 ماه، […]

read more »
Call Now Button