شروع تغذیه کمکی کودک

شروع تغذیه کمکی کودک شروع تغذیه کمکی، پروسه ای است که کودک شیرخوار، باید به مصرف مواد غذایی نیمه جامدو جامد روی بیاورد. این تغییر ابتدا با وعده غذایی کم همراه با شیر مادر آغاز می شود. زمان شروع تغذیه کمکی و میزان مصرف، اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله، به بررسی موارد مربوط به […]

read more »
Call Now Button