عادت غلط در غذا خوردن

عادت غلط در غذا خوردن غذا خوردن در ظرف های بزرگ سعی کنید ظروفی کوچک را برای  غذا خوردن انتخاب کنید . ظروف بزرگ باعث میشود تا شما مقدار بیشتری غذا به صورت ناخواسته میل کنید و همین علت باعث شود تا دچار چاقی و اضافه وزن شوید . سرک کشیدن های بی مورد به […]

read more »
Call Now Button