نقش آهن در رشد کودکان بالای دوسال

اهمیت و نقش آهن در رشد و تکامل کودکان بالای دوسال بر اساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی كم خونی به عنوان یك مشكل مهم بهداشتی مخصوصاً در كشورهای در حال توسعه به شمار می آید، به طوری كه دو میلیارد نفر از مردم جهان دچار كم خونی هستند. در بسیاری از این كشورها تعداد زیادی […]

read more »
Call Now Button