چاقی ژنتیکی

چاقی ژنتیکی آیا چاق شدن ربطی به ژن دارد؟ برخلاف باور عمومی تحقیقات علمی نشان می دهد عامل ژنتیکی یا وراثت  نقش بسیار کمی در بروز چاقی و اضافه وزن دارند. در واقع سبک زندگی کردن فرد نسبت به عوامل ژنتیکی به مراتب اهمیت بیشتری در چاقی دارد. اگر مشاهده می کنید کلیه  اعضای خانواده […]

read more »
Call Now Button