نقش پروتئین در کاهش وزن

نقش پروتئین در کاهش وزن مصرف پروتئین کافی نقش اساسی در کاهش وزن و حفظ تناسب اندام شما دارد.  مصرف پروتئین، به افزایش سوخت و ساز بدن کمک می کند، اشتهای فرد را کم می کند، و تغییراتی را  در میزان ترشح هورمون های تنظیم کننده وزن ایجاد می کند. همچنین مصرف پروتئین، به آب […]

read more »
Call Now Button