میز تلویزیون

دسته بندی رژیم بارداری

کمبود ویتامینB1
مواد مغذی و ویتامین ها

کمبود ویتامین B1

کمبود ویتامین B1 ویتامین B1 یا تیامین، یکی از ویتامین های گروه B است که برای عملکرد سیستم بدن ضروری می باشد. این ویتامین توسط