میز تلویزیون

دسته بندی مواد حاوی پروتئین

علائم و نشانه های کمبود پروتئین
مواد مغذی و ویتامین ها

علائم و نشانه های کمبود پروتئین

علائم و نشانه های کمبود پروتئین پروتئین واحد ساختمانی ماهیچه ها، پوست، آنزیم ها و هورمون هاست و نقش مهمی را در تمامی بافت های