دسته بندی چاقی درمیانسالان و سالمندان

رژیم لاغری
رژیم

رژیم لاغری

رژیم لاغری معمولا افراد با شنیدن نام رژیم به یاد محدودیت های تغذیه ای و حذف مقدار قابل توجهی غذا از سبد غذایی روزانه میافتند