میز تلویزیون

دسته بندی چاقی در کودکان و نوجوانان

رژیم لاغری
رژیم

رژیم لاغری

معمولا افراد با شنیدن نام رژیم به یاد محدودیت های تغذیه ای و حذف مقدار قابل توجهی غذا از سبد غذایی روزانه میافتند. اما این