میز تلویزیون

دسته بندی چای خوردن بعد از غذا

فواید چای سیاه
مواد مغذی و ویتامین ها

فواید چای سیاه

فواید چای سیاه به غیر از آب، چای یکی از پر مصرف ترین نوشیدنی ها در سراسر دنیاست، که از گیاه کاملیا سیننسیس (Camellia Sinensis)