میز تلویزیون

دسته بندی کسانی که با رژیم دکتر صمدپور لاغر شدند

تحقیر افراد چاق
تغذیه در بیماریها

مضرات تحقیر کردن افراد چاق

مضرات تحقیر کردن افراد چاق برخی افرادی فکر می کنند که اگر طوری رفتار کنند که افراد چاق از چاقی و عادات غذایی خود خجالت